Boken Förskola Falkenberg

Till sommaren 2011 fick Bokens förskola i Falkenberg ett segeltak om 76kvm över sin lekplats/sandlåda. Vi har levererat segeltak, rullsystem, stolpar, konstruktion av fundament samt montering av dessa. PEAB gjorde markarbeten.