Måttbeställda segeltak

UPPMÄTNING AV MÅTTANPASSAT SEGELTAK

Skruva upp dina öglor som taket skall sitta fast i. Det går åt en i varje hörn. Mät med ett måttband mellan öglorna, se nedan. Noga är att du mäter alla sidor samt ev. diagonalmått.
Viktigt är att du gör en ritning som du skickar till oss.
Glöm inte att luta segeltaket ca 10% av sidlängden åt det hållet du vill att vattnet skall rinna. Tex. Sida om 3m / lutning 30cm.
Är du osäker på vilka mått som behövs ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

"Skicka oss en skiss", vi ritar in det i vårt cadprogram och ser så alla mått stämmer.

FÖLJANDE STUMMA MÅTT BEHÖVER VI FÖR ATT KUNNA GÖRA DITT SEGELTAK

För en triangel vill vi ha tre sidomått

För en rektangel/fyrkant eller annan form med fler än tre hörn.
Samtliga sidomått samt diagonaler.

Vi gör sedan avdrag för töjning från dina stumma mått så segeltaket passar.

Priser på måttbeställda segeltak är från 850:-/kvm ink moms.
Sys då i vit segelduk.

UPPMONTERING

Börja med att se till så det är rent där du vecklar ut ditt soltak. Börja med att knyta upp varje hörn löst, spänn sedan successivt i varje hörn.
Taket bör spännas hårt då håller det längre.

Vantskruvar för uppspänning får INTE användas ihop med våra segeltak.
Man blir för stark och kan dra isär hela segeltaket.

ÖGLEFÄSTE/SURRNINGSFÄSTE