Inrullningsbara segeltak

Jo, man blir av med taket när man inte använder det. Vilket gör att varken tak eller fästpunkter utsätts för onödiga påfrestningar. Tänk dig att ankra upp en segelbåt utan att ta ned seglen... De rullsystem som vi använder är samma typ som sitter på segelbåtar, högsta marina kvalitet. De ger dig hållbarhet och funktion.

NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TA I BEAKTANDE KRING STÖRRE INRULLNINGSBARA SEGELTAK.

Segeltak klarar med största sannolikhet hårda vindbyar, men de kan få permanenta töjningsskador. För att minimera risken för att detta skall hända så måste segeltaken vara spända. De skall röra sig så lite som möjligt i vinden. Vår rekommendation är att rulla in segeltaken i god tid innan oroande vädersituationer uppkommer, såsom kraftig vind, regn och snö. Man skall normalt inte ha segeltak uppe i kraftiga vindar. Det utsätter konstruktionen (rullsystem, stolpar, fundament) för mycket stora krafter. Ett enkelt riktvärde är t.ex. en restaurang som inte har folk på sin uteservering p.g.a. att det blåser eller regnar, då rullar man även in segeltaken.