Idéer om placering av segeltak

Att kombinera olika typer av segeltak är ett enkelt sätt att skapa olika coola miljöer.

Fyrkant/Rektangel

x

Rätvinklig

x

Två Rätvinkliga

x

Rätvinklig & Liksidig

x

Combo av två fyrkanter

x

Standard och måttanpassade segeltak

x