Sidan är under uppbyggnad.

RULLBARA STANDARDSEGELTAK

Våra rullbara standardsegeltak finns i några olika utföranden:

Fyrkanter/Rektanglar med rullsystem utmed vägg eller på diagonalen.
Trianglar med rullsystem utmed vägg

Du hittar priser och storlekar på våra inrullningsbara standardsegeltak i vår webshop.

Fyrkant Diagonal

Rullbart segeltak där rullsystemet sitt på diagonalen.

Fyrkant Trapets

Rullsystem monteras på vägg eller i takfot.

Triangel

Rullsystem monteras på vägg eller i takfot.

Rullsystem Furlex 104S och fasadfästen

Rullsystem monteras på vägg eller i takfot, du hittar dessa i vår webshop.

Rullsystemet monteras permanent och segeltaket träs i aluminiumprofilens spår och spänns upp.

 

Rullsystem CX10 och fasadfästen

Rullsystem monteras på vägg eller i takfot, du hittar dessa i vår webshop.

Rullsystemet integreras i segeltaket.

 

ÖGLEFÄSTE/SURRNINGSFÄSTE

Väggar, spaljéer, träd eller stolpar passar utmärkt att fästa segeltaket i.
Fästen skruvas fast för bästa hållbarhet.
Tänk på att de måste hålla för den kraft som segeltaket maximalt drar med, vilket är några hundra kilo i varje hörn på de stora segeltaken.
Segeltak upp till 25-30kvm kan normalt fästas i husstomme.
Träd och andra infästningspunkter kan användas om de är tillräckligt stabila.
Tänk på att träd kan röra sig i vinden och utsätta segeltaket för ryck.

REGNVATTEN MÅSTE RINNA AV.

Tänk på att luta ditt segeltak, gärna 10% eller mer av längden. Tex. Ett segeltak som går ut 3m från vägg bör luta ca 30cm.
Segeltak som sys i segelduk står emot vatten på ett bra sätt, men det kan komma igenom lite vatten i sömmar och duk när segeltaket är helt nytt.

När segeltaket suttit uppe ett tag i både regn och solsken så sväller sytråden vilket gör att det tätnar. Normalt sett så är vatten inte något problem.
Om det blir stående vatten i segeltaket så kan det komma lite igenom duken, lutning är viktigt.

ALLA SIDOR ÄR KONKAVA.

När vi syr segeltaken så är alla kanter konkava, de har en bågform som går inåt.
När man spänner sidor på segeltak som har en bågform så vill den räta ut sig, på detta sätt spänns även mitten upp på segeltaket.
Djupet på konkaviteten är olika beroende på vilket materiel vi syr segeltaket i.
Segeltak i segelduk har vi ett bågdjup på ca 2% av sidlängd, övriga materiel mellan 5-10%.

 

 

KRAFTRIKTNINGAR

När du sätter upp dina fästen för ett standardsegeltak så måste du ta hänsyn till drag/kraftriktningarna i varje hörn. Det är viktiga att det drar lika mycket i varje sida
på segeltaket.

Dragkraften i fyrkanter / rektanglar går på diagonalen, från hörn till hörn
Dragkraften trianglar och liksidiga trianglar, går från mitten på sidan till motstående hörn

Tips. Gör en skiss på papper i skala 1:50 el 1:100 dra ut linjer på samma sätt som bilden till höger, mät och fundera lite...

 

UPPMONTERING

Börja med att se till så det är rent där du vecklar ut ditt soltak. Börja med att knyta upp varje hörn löst, spänn sedan successivt i varje hörn.
Taket bör spännas hårt då håller det längre.

Vantskruvar för uppspänning av våra standardsegeltak får INTE användas.
Man blir för stark och tappar känslan hur mycket man spänner , en risk är att du kan dra isär hela segeltaket.