Hur stora segeltak går att göra

Hur stora segeltak kan man göra?

Vi har gjort segeltak 180kvm i en stor tygbit, och då inrullningsbart.
Delar vi upp segeltaket i två delar med rullsystem på diagonalen så är vi uppe i 200kvm total täckning.
Läckö Slotts borggård var totalt 400kvm fördelat på 4st segeltak

Vindlastberäkningar

Vi jobbar ihop med ett företag i England som hjälper oss med att göra vindlastberäkningar.

Byggritningar

Här tar vi hjälp av byggkonstruktörer.
Utifrån vindlastresultaten så görs underlag och byggritningar.
Detta lämnas till byggfirman som jobbar på plats med grävning och gjutning