Design och konstruktionshjälp med dina idéer

Vi kan hjälpa dig med olika lösningar av segeltak, både inrullningsbara och fasta.
Vi kan jobba fram förslag på kompletta segeltak, inklusive ritningar, teknik och konstruktion.

Vi arbetar med enskilda fastighetsägare, arkitekter, landskapsarkitekter, formgivare, byggare.

Vi kan leverera allt ovan mark, segeltak, stolpar, rullsystem, vinschar, montering osv.
Vi kan även ta fram konstruktionsunderlag för fundament, göra vindlastberäkningar osv.

Autocad och SketchUp är två program som vi jobbar med i 2D och 3D

Har du en ide om att segeltak kan vara något för ditt projekt, kontakta oss.
Klicka på "Inspiration" och se vad vi gjort